S• Maintenance

Systém pro řízení údržby S• Maintenance®, informace najdete také na webu řízení údržby

Tato dokumentace je nedílnou součástí Softwarového produktu SG Maintenance® pro řízení údržby. SGM Client, SGM Kiosk a SGM Mobile jsou alternativními uživatelskými rozhraními jednoho společného systému SG Maintenance. Jejich využití se řídí podmínkami licenční smlouvy uzavřené mezi společností Synergit a vlastníkem licence s právem užívání tohoto software. Informace najdete také na webu synergit.cz.

  • Poslední úprava: 2019/09/02 08:49
  • autor: michal.mencik